Jälkitarkastus

Jos auton määräaikaiskatsastuksessa havaitaan vikoja tai puutteita, voidaan ajoneuvolle määrätä katsastuksen jälkitarkastus. Ilmenneet viat ja puutteet on korjattava mahdollisimman pian ja ajoneuvo on vietävä katsastusasemalle uusintatarkastukseen kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo on tullut hylätyksi määräaikaiskatsastuksessa. Jälkitarkastuksesta käytetään uusintakatsastuksen lisäksi puhekielessä myös sanaa jälkinäyttö. Sisältö ja tarkoitus on kuitenkin sama.

Jälkitarkastuksen määräytyminen

Määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvossa havaitut viat ja puutteet, jotka eivät ole yksinkertaisella toimenpiteellä korjattavissa ja joiden vuoksi ajoneuvo vaarantaa liikenneturvallisuutta tai aiheuttaa haittaa ympäristölle, voivat yhdessä tai erikseen johtaa hylättyyn katsastuspäätökseen. Tällöin havaitut viat ja puutteet on korjattava mahdollisimman pian ja ajoneuvo tuotava jälkitarkastukseen kuukauden kuluessa hylätystä määräaikaiskatsastuksesta.

Kuukauden aikarajasta kannattaa pitää kiinni, sillä mikäli jälkitarkastusaika on kulunut umpeen, on katsastus suoritettava alusta alkaen uudelleen. Poikkeustapauksena on mahdollinen katsastuksesta tai päästömittauksia tekevältä autokorjaamolta saatu hyväksytty päästömittaustodistus, joka on voimassa kolme kuukautta.

Jälkitarkastus ja ajoneuvon käyttö liikenteessä

Vaikka jälkitarkastusaika  ja korjausten takaraja on kuukauden mittainen, voidaan ajoneuvon ajoaikaa siitä pidentää. Mikäli ajoneuvoon on tehty katsastus varsinaisena katsastusaikana ja se tulee määräaikaiskatsastuksessa hylätyksi, voidaan sitä käyttää korjattuna enintään kahden kuukauden ajan. Ajoaika voi ylittää kahden kuukauden rajan silloin, kun ajoaika umpeutuu ennen ajoneuvon katsastusaikaa, eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Tilanteessa, jossa ajoneuvo hylätään varsinaisen katsastusajan jälkeen joko määräaikaiskatsastuksessa tai sen jälkitarkastuksessa, lasketaan kahden kuukauden tarkastusaika aina viimeisimmästä, varsinaisella katsastusajalla tehdystä määräaikaiskatsastuksesta lähtien.

Ajokieltoon asetetulla tai katsastusajan ylittäneellä autolla ei ole asiaa liikenteeseen. Jos katsastusaika pääsee ylittymään, saa katsastuksessa hylättyä ajoneuvoa ajaa liikenteessä vain viedäksee sen korjattavaksi tai kuljettaakseen sen vikojen korjaamisen jälkeen sille varattuun uusintakatsastukseen. Luvan näihin siirtoihin saa katsastajalta.

Missä jälkitarkastuksen voi teettää?

Määräaikaiskatsastuksen jälkitarkastus hoituu nykyään jouhevasti, sillä sen voi suorittaa millä tahansa katsastustoimipaikalla. Osa asemista antaa jälkitarkastusmaksusta alennuksen, jos määräaikaiskatsastus on tehty samalla asemalla. Ajanvaraus kannattaa myös jälkitarkastukseen, jolla varmistat jouhevan käynnin. Muistathan ottaa jälkitarkastukseen tullessasi mukaan alkuperäisen tarkastuskortin. Mikäli tarkastuskortti on päässyt hukkaan, uutta on mahdollista pyytää katsastuspisteeltä jossa aiemmin olet asioinut.

Löydä sopivin katsastuasema