Jälkitarkastus

Jälkitarkastuksessa tarkistetaan ne kohdat, joissa todettiin puutteita tai vikoja määräaikaiskatsastuksessa.  Ilmenneet puutteet ja viat on tarpeen huoltaa mahdollisimman pian, sillä ajoneuvo on tuotava uusintakatsastettavaksi kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo on ensimmäisen kerran tullut hylätyksi. Jälkitarkastuksesta käytetään uusintakatsastuksen lisäksi puhekielessä myös sanaa jälkinäyttö. Sisältö ja tarkoitus on kuitenkin sama.

Kuukauden aikarajasta kannattaa pitää kiinni, sillä mikäli jälkitarkastusaika on kulunut umpeen, on katsastus suoritettava alusta alkaen uudelleen. Poikkeustapauksena on mahdollinen katsastuksesta saatu hyväksytty päästömittaustodistus, joka voimassa kolme kuukautta.

Jälkitarkastukseen johtavan hylkäyspäätöksen taustalla voi olla monia syitä. Merkittäviksi tekijöiksi voidaan yleisesti rajata sellaiset viat ja puutteellisuudet, jotka autoa käytettäessä aiheuttavat vaaraa liikenteelle tai haittoja ympäristölle.

Määräaikaiskatsastuksen jälkitarkastus hoituu nykyään jouhevasti, sillä sen voi suorittaa millä tahansa katsastustoimipaikalla. Osa asemista antaa jälkitarkastusmaksusta alennuksen, jos määräaikaiskatsastus on tehty samalla asemalla. Ajanvaraus kannattaa myös jälkitarkastukseen, jolla varmistat jouhevan käynnin. Muistathan ottaa jälkitarkastukseen tullessasi mukaan alkuperäisen tarkastuskortin. Mikäli tarkastuskortti on päässyt hukkaan, uutta on mahdollista pyytää katsastuspisteeltä jossa aiemmin olet asioinut.

Vaikka jälkitarkastusaika  ja korjausten takaraja on kuukauden mittainen, voidaan ajoneuvon ajoaikaa siitä pidentää. Mikäli ajoneuvoon on tehty katsastus varsinaisena katsastusaikana ja se tulee määräaikaiskatsastuksessa hylätyksi, voidaan sitä käyttää korjattuna enintään kahden kuukauden ajan. Ajoaika voi ylittää kahden kuukauden rajan silloin, kun ajoaika umpeutuu ennen ajoneuvon katsastusaikaa, eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Tilanteessa, jossa ajoneuvo hylätään varsinaisen katsastusajan jälkeen joko määräaikaiskatsastuksessa tai sen jälkitarkastuksessa, lasketaan kahden kuukauden tarkastusaika aina viimeisimmästä, varsinaisella katsastusajalla tehdystä määräaikaiskatsastuksesta lähtien.

Ajokieltoon asetetulla tai katsastusajan ylittäneellä autolla ei ole asiaa liikenteeseen. Jos katsastusaika pääsee ylittymään, saa katsastuksessa hylättyä ajoneuvoa ajaa liikenteessä vain viedäksee sen korjattavaksi tai kuljettaakseen sen vikojen korjaamisen jälkeen sille varattuun uusintakatsastukseen. Luvan näihin siirtoihin saa katsastajalta.

Löydä sopivin ja varaa aika