Artikkelit

Määräaikaiskatsastukset muuttuvat vuonna 2018

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi valtioneuvoston antamasta asetuksesta tiedotteen 28.6.2017, jossa ilmoitetaan määräaikaiskatsastusten välin harvenevan. Muutos koskee yksityiskäyttöisiä, alle 3,5 tonnia painavia henkilö-, paketti- ja erikoisajoneuvoja sekä raskaita nelipyöriä, kevyiden nelipyörien katsastusvälin säilyessä ennallaan. Kyseiset ajoneuvot on katsastettava ensimmäistä kertaa viimeistään neljä vuotta niiden käyttöönotosta, jonka jälkeen kahden vuoden aikavälein. Vuosittaisesta katsastustahdista pidetään kiinni yli 10-vuotiaiden ajoneuvojen kohdalla.

Uusi asetus tulee näkymään myös katsastuspäivän ajankohdassa. Jatkossa ajoneuvo katsastetaan ensikatsastuksen jälkeen sen mukaan, milloin edeltävä katsastus on tehty. Tällä hetkellä käyttöönottopäivä määrittää seuraavan katsastuspäivän.

Asetus tulee muuttamaan totuttuja käytäntöjä myös traktoreiden ja taksiajoneuvojen kohdalla. Jatkossa katsastusvelvollisuus koskettaa luvanvaraisessa tavarankuljetuksessa käytettäviä traktoreita, jotka on katsastettava ensimmäistä kertaa neljä vuotta käyttöönoton jälkeen, ja siitä eteenpäin kahden vuoden välein. Takseina käytettävien ajoneuvojen katsastusvelvollisuus ennakoi liikennepalvelulaissa tapahtuvia muutoksia, jotka mahdollistaisivat henkilöautojen ohella, muidenkin ajoneuvojen käytön taksiliikenteessä.

Asetus astuu voimaan 20. toukokuuta 2018 lähtien, jonka jälkeen vielä seuraava katsastuskerta suoritetaan tällä hetkellä käytössä olevien ohjeistusten mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriöstä perustellaan muutosta autonomistajien arjen helpottumisella ja syntyvillä säästöillä. Ministeriöstä arvioidaan uudistuksen tuomat, liikenneturvallisuuteen kohdistuvat haittavaikutukset pieniksi, sillä katsastusvälit tulevat harvenemaan vain uudempien ajoneuvojen kohdalla, joissa harvemmin ilmenee teknisiä vikoja.

Valtioneuvosto esitti samassa istunnossa, että muutokset vahvistettaisiin myös ajoneuvolakiin, katsastustoiminnasta säädettyyn lakiin ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnästä säädettyyn lakiin tasavallan presidentin toimesta. Lakimuutokset linkittyvät EU:n uusien, katsastusta, rekisteröintitodistuksia ja tienvarsitarkastuksia koskettavien direktiivivaatimusten toteutumiseen. Edellytyksenä lainsäädännön muutoksille on, että valtioneuvosto seuraa niiden toimivuutta, erityisesti liikenneturvallisuutta koskien.

Määräaikaiskatsastuksen kriteereille suunnitellaan tiukennuksia

Trafissa suunnitellaan liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämän katsastuslainsäädännön uudistushankeen myötä muutoksia nykyisten määräaikaiskatsastusten kriteereille. Päivitetyt ohjeistukset toisivat nykyisten rinnalle tarkennusta esimerkiksi jarrujen tehon, jarrunesteen, ABS-hätäjarrujärjestelmän, valaisimien sekä varusteiden turvajärjestelmien tarkastukseen. Käytännössä kriteerien tiukentuminen voi tarkoittaa sitä, että nykyiseltään korjauskehotuksen saava ajoneuvo tulisi tulevaisuudessa todennäköisemmin hylätyksi.
Lue lisää ”Määräaikaiskatsastuksen kriteereille suunnitellaan tiukennuksia”

Autovalmistajan takaisinkutsukampanja voi aiheuttaa harmia katsastuksessa

Ennen määräaikaiskatsastusta on hyvä huomioida, onko ajoneuvon valmistajalla käynnissä olevia takaisinkursukampanjoita. Kampanjat koskevat uudehkoja autoja ja varmimmin niistä saa tiedon merkkihuollon yhteydessä. Kampanja aloitetaan, jos automallissa on todettu jokin virhe tai poikkeama. Tällaiset poikkeamat ovat jo melko vakavia, liikenneturvallisuutta vaarantavia tai huomattavaa ympäristöllistä tai terveydellistä haittaa aiheuttavia tekijöitä. Lue lisää ”Autovalmistajan takaisinkutsukampanja voi aiheuttaa harmia katsastuksessa”

Katsastuksen perusasioiden kertaus

Katsastus on asiakkaan näkökulmasta melko yksinkertaista, lähinnä ennalta sovituista aikatauluista kiinni pitämistä. Katsastus on parhaillaan kuitenkin muuttumassa. Mikäli ehdotukset lainsäädännön uudistuksessa menevät läpi, tarkoittaisi se henkilöautojen kohdalla käytännössä sitä, että määräaikaisten katsastusten väli harventuisi totutusta. Auton määräaikaisella katsastuksella on tarkoitus pitää yllä auton kuntoa ja huolehtia ajon turvallisuudesta. Mahdollisia muutoksia odotellessa, voidaankin kertailla joitakin muita katsastukseen liittyviä asioita, jotka varsinkin ensikertalaista saattaa kiinnostaa. Lue lisää ”Katsastuksen perusasioiden kertaus”

Ajoteitä pitkin ulkomaille

Haaveiletko matkasta ulkomaille ja haluat nauttia vapaudesta jonka saat, kun taitat matkaa omalla autolla? Huolellisella suunnittelulla varmistat matkan sujuvuuden ja sen, että saat tien päällä keskittyä olennaiseen. Jos mahdollista, kannattaa matkaan lähteä useamman henkilön voimin niin, että ajoa voi jakaa useamman kuskin kesken. Siten matkanteosta pääsee nauttimaan paitsi ratin takaa, myös takapenkillä levähtäen ja maisemia ihastellen. Lue lisää ”Ajoteitä pitkin ulkomaille”

Niksejä vastuulliselle ja taloudelliselle kuljettajalle ennen liikenteeseen lähtöä

Vastuullinen ajamien rakentuu monesta tekijästä. Kuljettaja kohtaa jo ennen ajoon lähtöä useita pieniä valintoja ja yksinkertaisia keinoja, joihin jokainen voi harjaantua kiinnittämään huomiota. Ensimmäisenä on hyvä tehdä arvio siitä, onko ajomatka tarpeellinen. Turhia ajoja voi onnistua karsimaan suunnittelemalla päivän askareita ja niputtamalla saman reitin varrelle osuvat menot yhdelle kerralle. Auton käytön sijasta kannattaa ensin hakea muita vaihtoehtoja vaikkapa joukkoliikenteestä. Esimerkiksi työmatkan taittaminen kävellen tai pyörällä voi kulutuksellisten etujen lisäksi tuoda kaivattua taukoa työntekoon, huomaamattomasti aikaa liikkumiselle ja jos saat matkalle seuraa – mahdollisuuksia hyvälle keskustelulle. Jos autoilu on tarpeen, kannattaa matkan tekoon varata aikaa riittävästi sään, keliolosuhteet ja mahdolliset ruuhkat huomioiden. Kätevänä apurina liikennetöiden ja ruuhkien ennakoinnissa toimii TMC- liikennetiedotteita hyödyntävä navigaattori, jonka avulla voi ennen liikkeelle lähtöä suunnitella sopivimman ajoreitin. Lue lisää ”Niksejä vastuulliselle ja taloudelliselle kuljettajalle ennen liikenteeseen lähtöä”

Uudempien autojen katsastusväli voi pidentyä totutusta

Suomen katsastuslainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Säädösten on esitetty kevenevän niin, että vasta yli kymmenenvuotiaiden autojen omistajilta edellytetään jatkossa vuosittaista katsastuksessa käyntiä. Lainsäädännön luonnosten oletetaan päätyvän käsittelyyn ensi vuoden puolella ja muutoksia voidaan odottaa, mikäli liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema lakiuudistus tulee eduskunnassa hyväksytyksi. Kevennysten läpivieminen on osa hallituksen norminpurun kärkihanketta. Suomen nykyinen katsastuslainsäädäntö on EU:n direktiivien sanelemia ohjeistuksia tiukempi. Lue lisää ”Uudempien autojen katsastusväli voi pidentyä totutusta”

Rengaskaupoilla – 8 vinkkiä uusien renkaiden hankintaan ja käyttöön

Syysliikenne alkaa olla käsillä, eikä sinne kannata lähteä huonoilla renkailla. Katsastushinnat.fi keräsi uusia renkaita kaipaavalle kuskille vinkkipaketin rengaskaupoille ja renkaiden oston jälkeiseen elämään.

Mieti, onko tarvetta uusille renkaille: Renkaat kannattaisi vaihtaa jo siinä vaiheessa, kun kulutuspintaa on jäljellä 4 milliä, vaikka laki salliikin huomattavasti pienemmän urasyvyyden. Kannattaa muistaa, että renkaiden ikä vaikuttaa niiden kuntoon: yli 10 vuotta vanhoilla kesärenkailla ei kannata ajaa. Renkaan ikä selviää renkaan kyljessä olevasta DOT-koodista. Nelinumeroisen luvun kaksi ensimmäistä numeroa kertovat valmistuskuukauden, kaksi jälkimmäistä valmistusvuoden. Lue lisää ”Rengaskaupoilla – 8 vinkkiä uusien renkaiden hankintaan ja käyttöön”

Milloin kannattaa ostaa diesel-, bensa-, sähkö- tai hybridiauto?

Nykyään autonostajalla on tarjolla paljon erilaisia vaihtoehtoja auton käyttövoiman suhteen. Eroja erilaisilla menovesillä toimivissa autoissa on paljon niin hinnassa kuin käyttötarkoituksessakin. Keräsimme ohjeet tilanteeseen, jossa auto valitaan neljän yleisen käyttövoimalähteen väliltä.

Bensa-auto on perinteinen kompromissi

Perinteinen bensa-auto on taloudellisin vaihtoehto, mikäli ajomäärät ovat vuodessa alle 20 000 kilometriä. Dieseliin verrattuna ajoneuvovero on pienempi, ja hankintahinta joskus piirun verran alhaisempi. Bensa on luonnollisesti dieseliä kalliimpaa ja usein vastaava bensa-auto kuluttaa hieman enemmän kuin diesel. Usein bensa-autosta saa myös jälleenmyynnissä Lue lisää ”Milloin kannattaa ostaa diesel-, bensa-, sähkö- tai hybridiauto?”

Auton leasing – tiedätkö mitä se tarkoittaa käytännössä?

Leasing eli kansankielessä liisaus on monelle tuttu termi, mutta tiedätkö mitä se tarkoittaa käytännössä? Katsastushinnat.fi selvitti, mistä liisaamisessa on kysymys.

Mitä leasing tarkoittaa käytännössä?

Leasing on pitkäaikaista, määräaikaista vuokraamista tietyillä ehdoilla. Yleensä leasing-sopimukset tehdään 2-4 vuoden ajaksi. Leasingin merkittävin ero osamaksusopimukseen on se, että auto ei sopimuskauden jälkeen siirry vuokraajan omistukseen, ellei sopimuksessa ole lunastusoptiota. Jos tällainen on, autosta määritetään leasingajan jälkeen auton jäännösarvo, jonka summalla auto voidaan ostaa.

Millaisia leasingeja voi tehdä?

Lue lisää ”Auton leasing – tiedätkö mitä se tarkoittaa käytännössä?”

Sakko saattaa pian rapsahtaa autoilijalle entistä helpommin

Suomen liikenteen sakkojärjestelmä on ikuinen kiistanaihe.

Kesäliikenteen alkaessa valtio kiittää. Kun kansa ajaa, se käyttää polttoainetta, ja polttoainevero kilahtaa valtion kirstuun. Lisäksi kirstuun kilahtaa enenevissä määrin tuloja siitä, kun poliisi sakottaa liikenteen hurjastelijoita. Tämän jälkimmäisen tulonlähteen valtio on valjastanut hiljattain entistä tehokkaammin. Esimerkiksi Kehä ykkösen varrelle on tullut hurja määrä nopeusvalvontakameroita eli niin sanottuja peltipoliiseja. Maaliskuussa kamerat räpsyivät Kehä ykkösellä jopa tuhat kertaa vuorokaudessa. Kyseessä oli kaikkien aikojen ennätys ylinopeuksissa – tai ainakin ennätys ylinopeuksissa, joista autoilijat jäivät kiinni.

Sakkojen määrää aiotaan nostaa

Lue lisää ”Sakko saattaa pian rapsahtaa autoilijalle entistä helpommin”

Kesäreissut alkavat, onhan autosi huollettu asianmukaisesti?

Auto tykkää, kun sillä ajetaan, mutta jotta se pystyisi parhaisiin mahdollisiin suorituksiin mahdollisimman kauan, sitä kannattaa huoltaa säännöllisesti ja valmistajan ohjeistamalla tavalla.

Auton huollon voi periaatteessa jakaa huoltoliikkeissä tehtäviin huoltoihin sekä niihin huoltotoimenpiteisiin, joita jokainen voi tehdä itse. Listasimme keskeiset pointit molemmista.

Huoltoliikkeiden huolto

Monilla on huonoja kokemuksia auton huollosta: kallista, osaamatonta, huonoa asiakaspalvelua ynnä muuta ikävää.

Esimerkiksi Tekniikan Maailma -lehti on tehnyt kattavia seurantatutkimuksia erilaisista autojenhuoltopisteistä. Lopputulos on ollut, että edelleen auton merkkihuolto on kalleinta, mutta parasta ja luotettavinta. Lue lisää ”Kesäreissut alkavat, onhan autosi huollettu asianmukaisesti?”

Oletko lastuttamassa autoasi – lue tämä, niin vältyt ikäviltä yllätyksiltä

Moni on kuullut auton lastutuksesta. Mutta onko siitä todellisuudessa paljon hyötyä, miten se onnistuu ja onko siinä mahdollisesti joitain riskejä?

Katsastushinnat.fi kysyi Autoliitto ry:n koulutuspäällikkö Teppo Vesalaiselta keskeiset kysymykset lastutuksesta.

Mitä lastutuksessa tapahtuu konkreettisesti?

”Lastutus terminä tarkoittaa auton moottorinohjausyksikön uudelleenohjelmointia.”

Miten lastuttaminen tapahtuu?

Lue lisää ”Oletko lastuttamassa autoasi – lue tämä, niin vältyt ikäviltä yllätyksiltä”

Vaihdoitko juuri kesärenkaat alle? – muista nämä asiat rengaspaineista

KesärengasSuomen lain mukaan nastarenkaita saa käyttää pääsiäismaanantain jälkeen enää yhden viikon. Tiistaina 5.4. nasta ei siis enää saisi rapista asfaltin pinnalla.

Toki jos olet vielä suuntaamassa keväthangille Lappiin, älä huoli: Lakipykälässä olevan säävarauksen takia poliisi ei sakota, mikäli keli on soveliaampi nastoille kuin kesärenkaille.

Renkaat ovat auton tärkein yksittäinen turvallisuusvaruste, mutta renkaiden huolto laiminlyödään usein tavalla, joka olisi helppo korjata: rengaspaineet ovat mitä sattuu.  Jos katsastus on tulossa, kannattaa muistaa että rengaspaineet tarkastetaan katsastuksen yhteydessä.

Katsastushinnat.fi kokosi yleisimpiä sudenkuoppia rengaspaineiden suhteen. Lue lisää ”Vaihdoitko juuri kesärenkaat alle? – muista nämä asiat rengaspaineista”

Katsastuksen korvaaminen huoltojen valvonnalla olisi takapakkia

Mitä se tarkoittaisi, jos katsastustodistuksen sijaan poliisille voisi tien päällä esittää valtuutetun huoltoliikkeen huoltohistorian?

Uuden merkkihuolletun auton omistajalle Trafin ehdottama muutos ei tarkoittaisi käytännössä muuta kuin sitä, että katsastuskonttorilla ei tarvitsisi enää käydä lainkaan. Nykyisinhän uusi auto katsastetaan ensimmäisen kerran kolmen vuoden ikäisenä ja toisen kerran viiden vuoden ikäisenä, jonka jälkeen vuosittain.

Lue lisää ”Katsastuksen korvaaminen huoltojen valvonnalla olisi takapakkia”

Uusi katsastusasema Oulussa

Autoilijoiden vahtoehdot hoitaa katsastus Oulussa lisääntyivät 9.3.2015, kun HelppoKatsastus Oulu avasi ovensa. Katsastusasema sijaitsee Delta-Auton tiloissa osoitteessa Pauketie 4, 90410 Oulu. HelppoKatsastus Oulu on avoinna ma-to 8-17 ja pe 8-16. Edullisimmin saat katsastuksen varaamalla ajan etukäteen netissä ns. ”Hulinatuntien” aikaan.

HelppoKatsastus on kotimainen, nopeasti kasvava katsastusasemien ketju. Toimipaikkoja ketjulla on tällä hetkellä Oulun lisäksi Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Lahdessa, Nauvossa, Porissa, Salossa, Tampereella sekä Turussa.

Trafi julkaisi laatuarvosanat katsastusasemille

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi julkaisi kesäkuun 27. päivä laatuarvosanat suomalaisille katsastustoimipaikoille. Laatuarvosanan toivotaan tarjoavan autoilijalle lisää tietoa katsastusaseman valintaperusteeksi hinnan ohella.

Arvosana lasketaan kullakin asemalla katsastettujen ajoneuvojen ikäjakauman sekä katsastuksessa havaittujen vikojen määrän ja hylkäysprosenttien perusteella vuoden 2013 tilastojen perusteella.

Arvosanojen asteikko on nollasta (huonoin) kymmeneen (paras). Nyt julkaistun tilaston arvosanojen keskiarvo on 5,2. Täyden kympin asemia oli viisi, jotka kaikki sijaitsivat pääkaupunkiseudulla:

Tilasto on ladattavissa pdf-muodossa Trafin sivuilta.

Katsastusasemien hylkäysprosentit

Katsastusta valvova viranomainen Trafi tilastoi katsastusasemien hylkäysprosentit ja asemilla katsastettujen ajoneuvojen keski-iät. Lukuja vertaillessa kannattaa huomata, että niissä ovat mukana kaikki ajoneuvoluokat. Eri katsastusasemilla käyvien ajoneuvojen keski-ikä vaihtelee jonkin verran, mikä voi luonnollisesti vaikuttaa hylkäysprosenttiin.

Katsastushinnat.fi-sivustolta löytyy katsastusasemien hylkäysprosentit ja keski-iät vuosilta 2010-2012. Jos asema on uusi tai jos se on vaihtanut omistajaa, ei tilastotietoja ole.

Vuonna 2013 Suomessa katsastettiin yhteensä 2,2 miljoonaa henkilöautoa. Kaikista autoista hylättiin ensimmäisellä kerralla 25,7 %. Uusista ensimmäistä kertaa katsastettavista autoista hylättiin 3,5 % (vuonna 2012 4,1 %). Myös 11-vuotiaissa autoissa hylkäysprosentti on laskenut, mutta sitä vanhemmissa hylättyjen osuus on kasvanut. Viime vuonna 12-vuotiaista autoista määräaikaiskatsastuksen reputti 31,2 % (vuonna 2012 30,1 %).

Yleisimmät syyt hylkäämiseen ovat etuakseliston viat ja jarruongelmat, joista vakavimmat johtavat jopa ajokieltoon. Korjauskehotuksia jaetaan eniten valovioista.

Uusi lajittelujärjestys

Otimme Katsastushinnat.fi:n ”kaupunkisivuilla” (esimerkki: Turku) käyttöön uuden lajittelujärjestyksen, jossa katsastusasemat järjestetään oletuksena palveluiden hintakorin, asiakasarviointien, aukioloaikojen, hinnaston kattavuuden ja hintatietojen tuoreuden mukaan. Järjestyksen tarkoituksena on pyrkiä näyttämään ylimpänä ne katsastustoimipaikat, jotka todennäköisimmin tarjoavat edullisen ja miellyttävän katsastuskokemuksen. Halutessasi asemat voi järjestää myös vanhaan tapaan määräaikaiskatsastuksen hinnan mukaan, arvosanan mukaan tai aakkosjärjestykseen.

Tarkennettu haku antaa entiseen tapaan mahdollisuuden valita tarvittavat palvelut ja säätää hakusädettä sopivaksi. Hakutuloksissa asemat näytetään yhteishinnan mukaisessa järjestyksessä.

HelppoKatsastus laajenee

Helmikuun 24. julkaistun lehdistötiedotteen mukaan HelppoKatsastus-ketju aikoo laajentua uusille paikkakunnille ja kaksinkertaistaa liiketoimintansa vuoden 2015 loppuun mennessä. Yrityksen hallitukseen liittyvät Jari Onniselkä ja Pasi Papunen, joilla on kokemusta muun muassa Terveystalo Oyj:n johdosta. Tällä hetkellä ketjulla on yhteensä seitsemän asemaa Helsingissä, Espoossa, Turussa, Lahdessa sekä Nauvossa.

Asiasta kertoi mm. Talouselämä.

Katsastushinnat.fi uudistui

Suomen suurin katsastusaiheinen sivusto, Katsastushinnat.fi, on uudistunut. Uudella sivustolla katsastusasemien kokonaishintoja voi vertailla entistä helpommin. Sivusto on myös aiempaa selkeämpi ja nopeampi.

Uudistustyössä hyödynnettiin käyttäjien antamaa palautetta. Kiitos niistä! Uutena ominaisuutena on mm. se, että hakua voi rajata aukioloaikojen mukaan.

Katsastushinnat.fi on suosittu yhteisöllinen hakupalvelu, jossa on mukana kaikki Suomen katsastusasemat. Sivusto on perustettu 2007 ja se on vakiinnuttanut asemansa Suomen johtavana katsastusaiheisena sivustona. Vuonna 2013 n. 750 000 suomalaista autoilijaa on hyödyntänyt Katsastushinnat.fi -sivustoa valitessaan katsastusasemaa.

Katsastushinnat.fi kiittää kaikkia kävijöitä! Toivotamme kävijöillemme sekä katsastusalan yrittäjille ja työntekijöille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2014.

A-Katsastus irtisanoo korkeintaan 170

31.10.2013 julkaistun tiedotteen mukaan A-Katsastus aloittaa yt-neuvottelut. Sopeuttamistoimenpiteiden tuloksena korkeintaan 170 henkilötyövuoden vähentämiseen. Neuvottelut aloitetaan tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Tarkista valot ennen katsastukseen menemistä!

Talouselämä-lehdessä olleen artikkelin mukaan yhä useampi auto ei pääse katsastuksesta läpi valoissa ilmenneiden vikojen takia. Tämä on helppo asia tarkistaa ennen katsastukseen menoa, mikä parhaimmillaan säästää paljon aikaa ja välttää mahdollisesti kalliin jälkitarkastuksen.

Lue koko artikkeli täältä.