Määräaikaiskatsastukset muuttuvat vuonna 2018

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi valtioneuvoston antamasta asetuksesta tiedotteen 28.6.2017, jossa ilmoitetaan määräaikaiskatsastusten välin harvenevan. Muutos koskee yksityiskäyttöisiä, alle 3,5 tonnia painavia henkilö-, paketti- ja erikoisajoneuvoja sekä raskaita nelipyöriä, kevyiden nelipyörien katsastusvälin säilyessä ennallaan. Kyseiset ajoneuvot on katsastettava ensimmäistä kertaa viimeistään neljä vuotta niiden käyttöönotosta, jonka jälkeen kahden vuoden aikavälein. Vuosittaisesta katsastustahdista pidetään kiinni yli 10-vuotiaiden ajoneuvojen kohdalla.

Uusi asetus tulee näkymään myös katsastuspäivän ajankohdassa. Jatkossa ajoneuvo katsastetaan ensikatsastuksen jälkeen sen mukaan, milloin edeltävä katsastus on tehty. Tällä hetkellä käyttöönottopäivä määrittää seuraavan katsastuspäivän.

Asetus tulee muuttamaan totuttuja käytäntöjä myös traktoreiden ja taksiajoneuvojen kohdalla. Jatkossa katsastusvelvollisuus koskettaa luvanvaraisessa tavarankuljetuksessa käytettäviä traktoreita, jotka on katsastettava ensimmäistä kertaa neljä vuotta käyttöönoton jälkeen, ja siitä eteenpäin kahden vuoden välein. Takseina käytettävien ajoneuvojen katsastusvelvollisuus ennakoi liikennepalvelulaissa tapahtuvia muutoksia, jotka mahdollistaisivat henkilöautojen ohella, muidenkin ajoneuvojen käytön taksiliikenteessä.

Asetus astuu voimaan 20. toukokuuta 2018 lähtien, jonka jälkeen vielä seuraava katsastuskerta suoritetaan tällä hetkellä käytössä olevien ohjeistusten mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriöstä perustellaan muutosta autonomistajien arjen helpottumisella ja syntyvillä säästöillä. Ministeriöstä arvioidaan uudistuksen tuomat, liikenneturvallisuuteen kohdistuvat haittavaikutukset pieniksi, sillä katsastusvälit tulevat harvenemaan vain uudempien ajoneuvojen kohdalla, joissa harvemmin ilmenee teknisiä vikoja.

Valtioneuvosto esitti samassa istunnossa, että muutokset vahvistettaisiin myös ajoneuvolakiin, katsastustoiminnasta säädettyyn lakiin ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnästä säädettyyn lakiin tasavallan presidentin toimesta. Lakimuutokset linkittyvät EU:n uusien, katsastusta, rekisteröintitodistuksia ja tienvarsitarkastuksia koskettavien direktiivivaatimusten toteutumiseen. Edellytyksenä lainsäädännön muutoksille on, että valtioneuvosto seuraa niiden toimivuutta, erityisesti liikenneturvallisuutta koskien.