Autovalmistajan takaisinkutsukampanja voi aiheuttaa harmia katsastuksessa

Ennen määräaikaiskatsastusta on hyvä huomioida, onko ajoneuvon valmistajalla käynnissä olevia takaisinkursukampanjoita. Kampanjat koskevat uudehkoja autoja ja varmimmin niistä saa tiedon merkkihuollon yhteydessä. Kampanja aloitetaan, jos automallissa on todettu jokin virhe tai poikkeama. Tällaiset poikkeamat ovat jo melko vakavia, liikenneturvallisuutta vaarantavia tai huomattavaa ympäristöllistä tai terveydellistä haittaa aiheuttavia tekijöitä.

Mikäli tällainen vika tai puute huomattaisiin määräaikaiskatsastuksen yhteydessä, seuraisi siitä useimmissa tapauksista ajoneuvon hylkääminen. Vastuu havaittujen virheiden ilmoittamisesta Trafille kuuluu valmistajalle, sen edustajalle tai maahantuojalle. Nämä osapuolet ovat myös vastuussa vian korjaamisesta, mutta mikäli tämä ei onnistu, omistaja saa kehotuksen viedä ajoneuvon korjattavaksi. Jos kampanjaan kuuluva ajoneuvo tulee katsastuksessa hylätyksi kampanjassa korjattavan vian takia, on valmistaja tai sen edustaja velvollinen antamaan omistajalle todistuksen tehdyistä korjauksista.

Mikäli ajoneuvon omistaja haluaa jatkaa kulkupelin käyttöä tulevaisuudessa, ei vikaa kannata jättää korjaamatta. Korjaamattoman ajoneuvon rekisteritietoihin tallennetaan merkintä kesken jääneestä takaisinkutsukampanjasta, joka estää hyväksytyn papereiden saamisen seuraavasta määräaikaiskatsastuksesta. Korjauskehotusten lisäksi Trafi voi myös estää korjaamattoman ajoneuvon käytön asettamalla ajokiellon.

Jos kiinnostuit ottamaan aiheesta tarkemmin selvää, voit hyödyntää Trafin ylläpitämää taulukkoa jo päättyneistä ja parhaillaan käynnissä olevista takaisinkutsukampanjoista. Taulukkoon on merkattu valmistajien toimesta ilmoitetut kampanjat ja niiden liikenteelle, ympäristölle tai terveydelle haitallisina pitämänsä viat. Taulukosta selviää myös ajoneuvon merkki, malli ja tyyppihyväksyntänumero, joiden perusteella voi selvittää, mitä tiettyä ajoneuvoa takaisinkutsut koskettavat.