Uudempien autojen katsastusväli voi pidentyä totutusta

Suomen katsastuslainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Säädösten on esitetty kevenevän niin, että vasta yli kymmenenvuotiaiden autojen omistajilta edellytetään jatkossa vuosittaista katsastuksessa käyntiä. Lainsäädännön luonnosten oletetaan päätyvän käsittelyyn ensi vuoden puolella ja muutoksia voidaan odottaa, mikäli liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema lakiuudistus tulee eduskunnassa hyväksytyksi. Kevennysten läpivieminen on osa hallituksen norminpurun kärkihanketta. Suomen nykyinen katsastuslainsäädäntö on EU:n direktiivien sanelemia ohjeistuksia tiukempi.

Tulevat kevennykset näkyisivät määräaikaiskatsastusten välin pitenemisessä. Muuttunut käytäntö jakaisi rytmin uusien henkilö- ja pakettiautojen omistajien kohdalla niin, että ensimmäinen katsastuskäynti ajoittuisi neljän vuoden päähän auton käyttöönotosta. Ensimmäisen kerran jälkeen aina kymmenenteen käyttövuoteen saakka, katsastuksessa tulisi käydä kahden vuoden välein. Kymmenennestä käyttövuodesta eteenpäin auto olisi vietävä katsastettavaksi vuoden välein.

Uuden lainsäädännön avulla olisi tarkoitus katsastaa myös sellaiset traktorit, jotka ovat käytössä myös maa-, puutarha- tai metsätalouden, sekä maanviljelyn ja kalatalouden ulkopuolisissa tarkoituksissa. Jatkossa luvanvaraisessa liikenteessä käytettävät traktorit edellytetään katsastettavaksi ensimmäisen kerran viimeistään neljä vuotta käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Muutos näkyisi myös katsastusajankohdassa. Sopivan päivän pääsisi valitsemaan itse, eikä se enää olisi sidoksissa rekisteritunnukseen tai auton käyttöönottopäivään. Säädöksellä ei olisi vaikutusta moottoripyöriin, joita ei tulevaisuudessakaan vaadita katsastettavaksi. Lainsäädännöstä jäi puuttumaan vielä toinen vaihe, jota varten liikenne- ja viestintäministeriö tulee tarkastelemaan vielä esimerkiksi museoautojen, mopoautojen ja jarrullisten perävaunujen katsastuksen tarpeita.

Ehdotus lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Toivottavasti uudistuksen vaikutukset punnitaan huolella, sillä Suomessa on tunnetusti muuta Eurooppaa vanhempi autokanta.