TS: Uusi katsastuslaki saattaa kiristää kilpailua ja pudottaa hintoja

Mikäli parhaillaan käsittelyssä oleva uusi ajoneuvojen katsastuslaki hyväksytään, alalle voisi tulla jopa satoja uusia toimijoita. Tämä puolestaan voisi tuoda katsastustoimintaan kauan kaivattua hintakilpailua.

Asiasta uutisoi maanantain Turun Sanomat.

Lakiuudistusta käsittelee eduskunnan perustuslakivaliokunta. Se on tarkoitus saada voimaan ensi vuoden alusta.

Lain keskeisenä ajatuksena on helpottaa katsastuslupien saantia. Tavoitteena on tarkastusvastuun ulottaminen myös korjaamoille ja vahinkotarkastusta tekeville yrityksille.

Samalla yritykset voisivat keskittyä joko raskaan kaluston tai henkilöautojen katsastuksiin. Nyt palveluun pitää sisällyttää molemmat ajoneuvoluokat.

Uudistusten uskotaan kiristävän kilpailua ja laskevan katsastuspalveluiden hintoja.

Nyt katsastustoiminnan suurimpana ongelmana nähdään usein kohtuuttoman korkeina pidetyt hinnat. Sen sijaan varsinaisia katsastuspalveluita moititaan harvemmin.

Valtio vetäytyi autojen katsastustoiminnasta vuonna 2003. Tuolloin ala vapautui yksityiseksi liiketoiminnaksi, joka keskittyi nopeasti.

Suomessa on noin 350 katsastusasemaa. Kahden suuren toimijan yhteinen markkinaosuus on arviolta kuutisenkymmentä prosenttia.

Hallitus antoi katsastustoimilupalakia muuttavan esityksen eduskunnan käsiteltäväksi jo joulukuussa 2010. Tuolloin asia raukesi, koska eduskunta ei ehtinyt käsitellä esitystä.

Vaikka katsastusten toimilupaehtoja on tarkoitus keventää, toimintaa aiotaan seurata tiiviisti jatkossakin.

Lue koko HS:n artikkeli