Auton muutoskatsastus: Mitä se tarkoittaa ja missä tilanteissa se on pakollinen?

Katsastushinnat.fi - muutoskatsastus
Muutoskatsastus on ylimääräinen katsastus, joka on suoritettava jos autoon on tehty teknisiä muutoksia. Muutoskatsastuksessa muutokset hyväksytetään ja tiedot merkitään rekisteriin. Muutoskatsastus on tehtävä ennen ajoneuvon käyttöönottoa jos esimerkiksi henkilöpaikkalukua muutetaan, moottori vaihdetaan alkuperäisestä poikkeavaksi, pakokaasujärjestelmä tai käyttövoima muutetaan tai sitä ryhdytään käyttämään kuljettajaopetuksessa.

Ajoneuvo on myös muutoskatsastettava, jos sen laitteita tai varusteita muutetaan tai täydennetään niin, että muutos voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Tällaisiksi muutoksiksi lasketaan esimerkiksi vannekoon kasvattaminen enemmän kuin 26 millimetrillä eli yhdellä tuumalla tai auton alustan madaltaminen.

Kuorma- tai pakettiauton tavaratilan varustaminen tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai kalusteilla ei edellytä muutoskatsastusta, mutta varustaminen eläinten tai vaarallisten aineiden kuljetusta varten edellyttää.

Ajoneuvon luokan tai ryhmän muuttaminen merkitään rekisteriin muutoskatsastuksessa. Tyypillisin muutos on farmariauton muuttaminen pakettiautoksi.

Lisätietoja muutoskatsastuksesta saat katsastustoimipaikoilta tai Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

Selaa katsastusasemien tietoja